حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار فرصت بسیار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایه های اجتماعی و تولید ملی است. در تولید ملی علاوه بر توجه به منابع اقتصادی، باید توجه خاص و ویژه ای هم به منابع انسانی صورت گیرد زیرا نیروی کار شریف ترین، مهم ترین و با ارزش ترین عامل بین عوامل گوناگون تولید است و هیچ عامل دیگری بدون حضور نیروی انسانی متخصص، خلاق و نو آور، اهداف تولید را محقق نخواهد کرد.

حیات بالقوه تولید متضمن توجه جدی به نیروی کار است چرا که نیروی انسانی با انگیزه و حرفه ای علاوه بر رشد جوامع، توان تولید کشور را نیز به سطح قابل قبولی می رساندکه نتیجه آن اقتدار، پیروزی و سرافرازی کشور است.

رسانه ملی طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ با سیاستگذاری بر پایه این مهمترین عامل، در حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار نقش آفرینی نموده و در ادامه سیاستهای مذکور، در راستای تقویت بنیه اقتصادی بنگاههای کوچک و حمایت حداکثری از اشتغال نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ بسته حمایتی ذیل را اعلام می نماید.

صاحبان کالای گروه سوم که تولید کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی هستند درصورتیکه طی سال ۱۴۰۱ (سال پایه) حداکثر تا سقف ۵۶۰ میلیارد ریال به کارکنان خود دستمزد و یا حقوق و مزایا پرداخت نموده باشند با ارائه فهرست مورد تأیید سازمان تامین اجتماعی، مشمول برخورداری از این طرح شده و میتوانند برابر پرداخت های خود و حداکثر تا سقف ۵۶۰ میلیارد ریال از تعرفه به نرخ صفر ریال (%۱۰۰ رایگان) طبق جدول ذیل استفاده نمایند.

اداره کل بازرگانی صدا و سیما (ارتباط ماندگار هنر)
مبلغ بیمه پرداختی طبق اعلام سازمان تامین اجتماعیدرصد تسهیلاتحداکثر رقم طبق تعرفه به میلیارد ریال
تا ۷۰ میلیارد ریال۳۵۰۲۴۵
از ۷۰ میلیارد تا ۱۴۰میلیارد ریال۲۵۰۳۵۰
از ۱۴۰ میلیارد تا ۲۱۰ میلیارد ریال۲۳۰۳۸۴
از ۲۱۰ میلیارد تا ۲۸۰ میلیارد ریال و بیشتر۲۰۰۵۶۰
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

keyboard_arrow_up