تبلیغات تجاری, تبلیغات و بازار یابی

اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغات :

۱- شکل دهی به برداشت ها

۲- دستکاری ادراکات

۳- هدایت رفتارهای خاص

ارکان یا چهار رکن اصلی تبلیغات:

۱-گوینده و نویسنده پیام کیست ؟ ( پیام رسان)

۲-چه میگوید و چه مینویسد ؟ (‌پیام )

۳- چه وسیله ای برای گفتن و نوشتن به کار می برد؟  (‌وسیله ارتباطی )

۴-برای چه کسانی می گوید و می نویسد؟ و تاثیر این گفتن و نوشتن چیست؟ ( پیام گیران )

ویژگیهای پیام رسان (‌گوینده  و نویسنده  پیام )  :

الف )‌اعتبار : اعتبار پیام رسان یعنی میزان پذیرش او به وسیله مخاطبین در دو بعد ۱- کفایت  2- قابل اعتماد بودن

۱- متخصص و قابل اعتماد بودن

۲- ظاهرا طوری وانمود نماید که نفع شخصی ندارد

۲- تحت تاثیر قراردادن افراد

۳- دوست داشتن و تمایل مخاطب به پیام رسان

ب)‌ جذابیت: علاقه مخاطب را جلب و جذب نماید .

۱- همانند سازی یا مشابهت مسائلی چون سن ،‌شغل ، جنس ، تحصیلات و …

۲- آشنایی و  محبوبیت (‌استفاده از چهره های آشنا و محبوب و جذاب )

ج)‌ وسیله ارتباطی :

( ماهیت پیام ) :۱

– ساختار پیام  استدلال و اثر تقدم و تاخر در پیام ( روشن بودن و ابهام نداشتن پیام درک و بر انگیختن احساسات مخاطبان  )

۲-   سبک پیام : قابل فهم بودن ، تکرار پیام ، تنوع در محتوای پیام

۳-  جاذبه پیام : ترغیب ، صریح بودن ، تحریک احساسات

زمینه ارائه پیام و ویژگیهای آن :

۱- توجه : ( تیتر و فونت )

۲- ادراک : (بعد از توجه باید درک کرد )

۳- پذیرش: (‌توفیق پیام در پذیرش آن است )

ویژگیهای مخاطبان :

۱- جنسیت : (‌زن و مرد ) –< نقطه نظرات مشترک یا مخالف ، نظریه های سنتی در خصوص تحصیلات و …

۲- عزت نفس : (‌بلند نظری ، تغییر عقیده به سختی )

۳- تجربه پیشین مخاطب : ( محیط آرام زندگی ، شخصی خوشحال و آسوده ، پیام راحت و بر عکس )

شیوه های مختلف تبلیغ و اقناع:

۱-  روش همراهی

۲-  روش انگیزش تفکر

۳- روش الگویی

۴- روش تمثیلی

۵- روش تدریجی و مرحله به مرحله

۶-  روش استدلالی

۷-  روش غیر مستقیم : (۱- روش شایعه پراکنی  2- روش خبر رسانی )

۸- روش تداعی معانی( از طریق شبیه سازی ،‌تکرار پیام تبلیغی ،‌تحریم ‌تشویق  شونده ، ترساندن تبلیغ شونده ،‌اثر جمع به فرد )

۹- روش شعاری

رعایت موارد ذیل برای بکار گیری هر یک از شیوه های تبلیغ:

۱- شناخت و بکار گیری نظرات و استعدادهای نهفته انسانها

۲- بکارگیری وجدان اخلاقی و بیدار کردن وجدان

۳- استفاده از روشهای محسوس (‌حکایت ، تمثیل ، نمایش ،‌سمعی و بصری )

۴- طرح و برنامه ریزی جامع و شامل حال تمامی دسته ها و گروه ها

۵- متناسب با مخاطبین (‌کودکان ،‌جوانان ، و … فرق کند )

۶- باید متین ، سخن نرم و سرشار از مهر و محبت

شیوه های تبلیغی از  نظر دادگران در مفهوم عام

۱- روش لقب گذاری    2- انتقال    3- شهادت   4- توده پسند    5- تکرار   6- ضد تبلیغ    7- پنهان و آشکار    8- شست شوی مغزی   9- تظاهر به یکپارچگی

روشهای  شست شوی مغزی در تبلیغات سیاسی :

۱-وارد کرد کردن فرد بیگناه به پذیرش حقیقی علیه مردم یا دولت که ،‌مرتکب جرمی جدی است .

۲- تغییر اجباری دیدگاه سیاسی فرد

اقدامات برای رسیدن به اهداف شستشوی مغزی :

۱- کنترل همه جانبه و فراگیر   2- عدم اطمینان     3- منزوی کردن    4- شکنجه    5- تحقیر شخصیت    6- مسلم فرض کردن جرم     7- توالی وقایع

روشهای تبلیغ:

۱- نفی و اثبات : همه شیوه های مشابه و پیامهای رقیب را نفی و شیوه پیام مطلوب خود را اثبات میکند و اگر دستگاه های تبلیغی با بی طرفی و منطقی برخورد کنند راندمان بیشتری خواهند داشت و مشهور ترین و قدیمترین روش در عرصه تبلیغات است .

۲- شرطی سازی :  این شیوه را پاولف مطرح نموده و از طریق آزمایش ساده و معروف سگها که یکی از روشهای رایج و خیلی خطرناک می باشد که در این روش پیام به عنوان یک عامل نامربوط مشروط شده به وسیله شرط نامربوط در جامعه تنفیذ می شود.

۳- طرح ناگهانی: بسته به موضوع پیام و زمینه اجتماعی آن مثل قطع فیلم سینمایی در سینما و تبلیغ تجاری در میان آن . و باید سعی شود زمینه طرح و مورد علاقه و توجه شدید مخاطب باشد و دارای محدودیت است  اگر مرتب و پی در پی صورت گیرد کاربردش را از دست می دهد.

۴- استدلالی: بهترین و مفید ترین روش بوده و اساس این روش را تعقل و تفکر تشکیل داده و این روش موجب رشد جامعه و ارتقای سطح فرهنگ ملی می شود و دو شرط لازم آن :

الف) آرایش سطح دانش عمومی و کاهش بی سوادی و رشد فرهنگی ، چشمی  و گوشی

ب) حقانیت پیامی که تبلیغ میشود . میزان آن در گرو سواد و معلومات و فرهنگ عمومی و نیز قدرت استدلال مبلغ می باشد . در تبلطغات سیاسی و اقتصادی نیز کاربرد دارد .

اقناع یا ترغیب : فرایند ارتباطی است که هدف آن نفوذ کردن در گیرنده پیام  است . ( در تغییر نگرشها به کار می رود) و یک فرایند دو سویه که در آن هر دو گروه یا طرف به یک پیام رویداد نزدیک می شود.

مراحل تنفیذ پیام :

۱- آگاهی

۲- جلب توجه و علاقه مندی ( پیام زمانی موثر واقع می شود که مخاطب علاقه و انگیزه برای پذیرش داشته و مبلغ با استفاده از قالبهای خاص هنری و زیبا پیام را در سطح جامعه مطرح و در غیر  این صورت شاید موجب ایجاد تنش و مشکل اجتماعی شود)

۳- ارزیابی

۴- آزمایش و تجربه

۵- پذیرش و پیگیری

انواع تبلیغ از نظر شیوه اجرایی و القایی :

الف) تبلیغات مستقیم :  در این روش مبلغ پیام خود را به طور صریح و بی پروا هر چند با رنگ و لعاب و بوق و کرنا در قالب متن یا تصویر به مخاطبین خود ابلاغ می کنند و مهمترین فایده تبلیغات مستقیم برای گیرندگان  پیام آن است که آنها از تبلیغی بودن پیام مستقیم با خبر بوده و در معرض غافلگیری قرار نمی گیرند و در پذیرش یا رد آن مختارند و همچنین گسترده بودن میدان عمل برای عاملان  آن و بکارگیری از اکثر  ابزارها و وسایل در جهت تاثیر گذاری سریعتری برخوردار است .

ب) تبلیغات غیر مستقیم : این تبلیغات نمود و ظهور علنی و صریح نداشته و با این شیوه اهداف تبلیغی پیامها غیر مستقیم ، پنهان و غیر محسوس منتشر و صادر می شود . برای تنظیم طرح و برنامه های آن نمیتوان از همه امکانات استفاده کرد و نیازمند آماده سازی ، زیرکی و هوشمندی و اطلاعات و تجربه زیاد بوده وعوامل وشرایط واحوال مختلف را می طلبد و ویژگی آن عبارتند از :

۱- پیامها از کانالهای نامرئی ، پنهان و یا غیر منتظره عبور داده می شوند.

۲-  معمولا مخاطبان بارها به طور غافلگیرانه آنها را دریافت می کنند و در واقع به آنها تحمیل می شود.

۳- از روش و قاعده منظم و مشخصی پیرو ی نمیکند بلکه ساخت و ساز  آنها بیشتر از فرصتهای پیش آمده و حوادث پیش بینی نشده سود برده می شود .

انواع تبلیغ (‌تبلیغات به طور عموم)

۱- تبلیغات تجاری ( بازرگانی ) : بکار بردن وسایل ارتباطی به منظور ترغیب مردم به خرید کالا یا خدمات . در واقع جایگزین رفتار شرطی به جای رفتار عقلانی  است که منجر به کسب سود بیشتر برای تبلیغ گر وسایل و کالاهای تجاری یا اعتباری موسسه تبلیغ می شود.

۲- سیاسی : فعالیت های احزاب و نهضت های سیاسی جهت همراه ساختن افکار عمومی و کسب آراء در انتخابات اقدام به ترویج آموزه های خود  می کنند و یا دولتها و رژیم برای افزایش مشروعیت و حیثیت خود در داخل و خارج کشور جهت حفظ روحیه مردم و  تخریب روحیه مخالفان به کار می بردند.

۳- آموزشی

۴- اجتماعی ،‌بهداشتی و علمی: برای پیشبرد امور بهداشتی یا فرهنگی و …  بوسیله سازمانهای مربوطه انجام می دهند.

تبلیغات از منظر کارث جاوت و ویکتوریا   ادراس :

۱- آشوب آفرین یا هیجانی    2- وحدت بخش    3- سفید   4- سیاه   5- خاکستری

سیاه: هنگام پخش توجه بی شماری از مردم را به سوی خود جلب و منبع آن مشخص نبوده  و در چهار چوبهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی  مخاطبان را مورد هدف قرار داده و معمولا بی نتیجه باقی می مانند.

عوامل دخیل در  روان شناسی تبلیغات :

۱- تلفیق پذیری : بر آمادگی تحریک افراد به واکنش شدید عاطفی در برابر یک رویداد خاص اطلاق میگردد و در وضعیتهایی که دچار هیجان شده و از نظر عاطفی بر انگیخته شده باشند.

شدت تلفیق پذیری بیشتر است  و موضوعی است اکتسابی که از دوران کودکی تحت تاثیر فرایند جامعه پذیری و شیوه های ترتیبی والدین و دیگران به تدریج واکنش هایی که موافق میل ونظر آنان برحسب ساختار شخصیتی و روانی انسانها متفاوت بوده و در واقع هماهنگ ارزشها و هنجارهای اجتماعی شکل پیدا میکند.

۲- هم چشمی گروهی :  افراد به دلیل همچشمی زود تر تحت تاثیر گرفته و بدون اراده به طور غیر منطقی به تقلید از دیگران کارها را انجام داده و ناخودآگاه بستگی و پیوستگی خود را با گروه ها نشان میدهند و در واقع گرفتار شدن انسانی را در انبوه خلق است .

۳- تداعی معانی و انتقال : در اثر تکرار تبلیغات در خصوص موضوع خاص نوعی احساس خوش بینی و خوب در مخاطب ایجاد و نوعی ترغیب جهت خرید و استفاده از آن موضوع یا کالای خاص ایجاد میشود .

۴- مغز شویی : مغز شویی فرایند یا تکنیکی است برای تاثیر گذاری در فرد تا آنکه فرد چیزهایی را قبلا باطل م یدانشت به عنوان واقعیت قبول و بر عکس چیزهایی را  که قبول داشته دروغ بپندارد و غالبا فشار و هیجان انجام می گیرند نه تنبیه بدنی

۴- عوامل روانی تبلیغات :

۱- توجیه : مبلغین معمولا برای توجیه و حل مشکلات از استدلال و تعقل استفاده می کنند.

۲- جانشینی :

۳- تفکرات : تفکرات سنجیده و سازکارهای فرافکنی می باشد که به دیگران نسبت داده می شود .

اصول یا شرایط تبلیغات در دنیای جدید:

۱-اصل وضع رفتار الحاقی : مبلغ ضمن تلقین ‌رفتارهایی که موجب تائید و استمرار آن  رفتار می باشد را بکار می گیرد . مثل اجرای موسیقی سمفونیک برا ی جلب مشتری

۲- اصل پیوستگی مطلوب: استفاده مبلغ از مناسبت های خاص و مطلوب مردم با هدف همراه سازی مردم به طور مستمر و پیوسته با ایجاد شرایط هیجانی نسبت به تبلیغ خود اقدام می کند.

۳- اصل حوزه پیش بینی پذیر

۴- اصل ضد تبلیغات

۵- اصل متقاعد ساختن : استفاده از افراد مشهور ، تبلیغات تجاری ß ستارگان سینما، توجه به وضع روانی مردم

تحلیل امر تبلیغات مستلزم پاسخ به این سئوالات است؟

۱-تبلیغ را چه کسی انجام میدهد (‌مبلغ کیست؟)

۲-چه چیز را تبلیغ میکند؟ ( پیامی که به افراد می دهد چیست؟)

۳- مخاطبین چه افرادی هستند؟ (‌به جزئیاتی چون شخصیت ، فرهنگ ، نقش اجتماعی ، طبقه ، تحصیلات ، وضع اقتصادی و دیدگاههای هنری و ورزشی و سیاسی و در نهایت نتیجه حاصل از تبلیغات چیست؟

ویژگیهای تبلیغات نوین:

۱-بی اعتقادی تبلیغ گران به گفته های خودشان

۲- پنهان کاری تبلیغات در عصر جدید(‌فاصله زیادی بین آنچه که آشکار ا اعلام می کنند با آنچه که غرض اصلی است دارد ،

۳- حکومت ناشی تبلیغات گران در عصر جدید

۴- علمی بودن تبلیغات جدید

شکل گیری افکار عمومی :

در واقع اظهار نظر شخصی و گروهی  از افراد جامعه در خصوص موضوع خاص و در یک مقطع زمانی و محدوده جغرافیایی در پیرامون عواملی چون فرهنگی ، ‌زیستی ،  ‌روانی ، ‌لیدئولوژی و … شکل می گیرد.

عوامل موثر در افکار عمومی : عواملی چون نظامهای سیاسی ،‌وسایل تبلیغ ،‌رهبری و دولتمردان ،‌احزاب سیاسی و … بوده و می توان اختلاف خط فکری نظامهای سیاسی حاکم و

استفاده از ابزارها و امکانات رسانه ای و تبلیغی می توانند تاثیر زیادی در تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی در عرصه های مختلف از جمله انتخابات  ،‌ تورم و گرانی بهره برداری لازم

بنمایند.

نقش تبلیغات در افکار عمومی یا پذیرش اجتماعی :

وسایل ارتباط جمعی (‌تبلیغی ) چنان قدرتی دارد که میتواند در جامعه نسل جدیدی را برای نخستین بار پدید آورد و اندیشمندانی چون پل لازا رسفلد و مرتن قدرت بالقوه وسایل ارتباط جمعی در سطح وسیع و فراوانی و در واقع تحریک و تقویت افکار  مردم برای انجام کاری میباشد .

امروزه با برنامه ریزی و طراحی های بسیار مطالعه شده توانایی تغییر رفتار در انسانها و تشکیل ادراک آنها در جهت اهداف و منافع مبلغین انجام می گیرد و خلاصه اینکه تبلیغات امروزه می تواند تصورات ،‌اعتقادات و ذهنیات تازه ای را به انسان بدهد(‌القا)رعایت نکاتی جهت تاثیر تبلیغات در تفکر ذهنی افراد :

۱-سادگی:(‌باید بیانیه ها ، برنامه ها و اعلامیه ها ، ساده و کوتاه و روشن باشد )

۲-تکرار : (‌تکرار بجل و به موقع جهت درک بهتر )

۳- اغراق گویی و بزرگ  نمایی : ( اغراق و دروغگویی های بزرگ نه کوچک که زود بر ملا می شود.

۴-ایجاد پیوستگی مطلوب: (‌استمرار و پیوستگی را ایجاد کند )

۵- کلی بافی های فریبنده: (‌بجای پرداختن به فرد به توصیف عقیده و سیاستها پرداخته شود.)

عوامل افزایش تاثیر یک پیام تبلیغی :

۱-واژگان بکار رفته

۲- پیامهایی که حالت حمایتی دارند.

۳- تبلیغ هر چه طولانی تر باشد  تداوم بیشتر خواهد داشت

۴-پیام دراز مدت و بیشتر تکرار شود( ملکه ذهن شود )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

12 + 12 =

keyboard_arrow_up