ساخت تیزر تلویزیونی رادیو ایران

رسانه رادیو در بهشتی ترین ماه بهار ، چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹در ایران آغاز به کار کرد و کشور تاریخی و گسترده ی ایران، از آن پس دارای رسانه ای صمیمی و ماندگار شد با نام”رادیو ایران”.درآن دوران امکان ضبط برنامه وجود نداشت و گویندگان کارشناسان و هنرمندان به شکل زنده با مردم سخن می گفتند و نغمه پردازی می کردند. نفس زنده ی هنرمندان و حس انسانی امواج رادیو سبب شد تا مردم پیوند عمیقی با رسانه ی جدید برقرار کنند و به چشم شگفتی در آن و کارکردهای آن بنگرند.   سراسر ایران نیوشای کلام و موسیقی از طریق امواج رادیویی شدند و با شخصیت ها و قصه های آن همذات پنداری کردند . رادیو ایران سبب رواج زبان معیارفارسی در سرتاسر ایران شد و نامهای بسیاری در رادیو ماندگار شدند؛ سعید نفیسی ، محیط طباطبایی ، شهید مطهری ، حسینعلی راشد ذبیح الله صفا، اخوان ثالث ، ابوالقاسم پاینده ، علینقی وزیری و چهره های بسیاری از طریق رادیو ایران با مردم سخن گفتند .

keyboard_arrow_up