تولید تیزر اطلاع رسانی پژوهشگاه هوا و فضا

پژوهشکده هوافضا در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۴ طبق موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی به منظور انجام تحقیقات هوافضایی، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ابلاغ وزیر وقت پایه‌گذاری شد و سپس در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۱۸ موافقت قطعی آن صادر گردید؛ متعاقباً،  به استناد مصوبه شماره ۷۷۶۵/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی مبنی بر ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه صورت پذیرفت. در همین راستا و به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، فعالیتهای مجموعه در قالب بخشهای زیر سازماندهی گردید:

keyboard_arrow_up